اهای ......... داد

اهای نویسنده های این وبلاگ کجایید ؟

بابا جز من و اقای دکتر که در گیر صد تا کار هستند هیچ کس نیست 04.gif

چرا اینجا انقدر ساکته 31.gif

بابا یکی به من بگه چرا نمی ایید این وبلاگم مثل وبلاگ های دیگه گسترش بدیم ؟14.gif

پ ن : نویسنده ها یی که نمی توانند به هر دلیلی ادامه دهندرا میشه حذف کرد و  افراد فعال جایگزینشون کنیم ؟34.gif

/ 0 نظر / 25 بازدید